Em hãy phân tích đoạn trích Đám tang lão Gô-ri-ô của H.Ban-dắc. Hô nô đê Ban dắc là một nhà tiểu thuyết lớn lừng danh của nước Pháp xinh đẹp và lãng mạn. Ông là một bậc