Đề bài: Nghị luận về vấn đề “Rừng vàng biển bạc” Bài làm Đất nước Việt Nam chúng ta là một quốc gia có đường bờ biển khá dài chạy dọc theo hình chữ S của đất