Đề bài: Tả cơn mưa giông bất chợt  Bài làm Trong khi tiết học cuối cùng còn đang diễn ra, nhưng cả lớp em đã nhốn nháo, xôn xao hết cả lên bởi bầu trời đang chuyển