Đề bài: Em hãy “Tả cảnh sân trường vào giờ ra chơi” Bài làm Trên bục giảng thầy giáo dạy toán đang say sưa trình bày cách giải một bài toán, những cặp mắt tròn xoe chăm