Đề bài: Tả cảnh làng em – văn lớp 6 Bài làm Em sinh ra ở một làng quê ở vùng trung du miền núi phía Bắc. Làng em có những con kênh nhỏ chạy dọc khắp