Đề bài: Tả cảnh giao thừa ở gia đình em Bài làm Giao thừa chính là giây phút kỳ diệu, thời khắc quan trọng nhất của một năm. Nó chính là giây phút chuyển giao giữa năm