Đề bài: Em hãy tả một ngày mùa đông mưa phùn giá rét Bài làm Một năm trên đất nước em có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Trong đó mỗi màu sẽ có những đặc điểm,