Đề bài: Hóa thân vào một chú gà chọi bị bỏ rơi – văn lớp 10 Bài làm Tôi là một chú gà chọi nổi tiếng là bất bại, đá “trăm trận trăm thắng” chính vì vậy