Đề bài: Phân tích màu sắc Nam Bộ trong truyện ngắn “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi Bài làm Truyện ngắn “Những đứa con trong gia đình” của tác giả Nguyễn Thi là một