Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về câu ca dao “Anh em như thể tay chân…” Bài làm Kho tàng ca dao tục ngữ của người dân ta vô cùng phong phú gắn bó bao nhiêu đời