Đề bài: Nêu suy nghĩ về câu nói “Một ngày so với một đời người là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người là do mỗi người tạo nên” Bài làm Tạo hóa cho con người những