Đề bài: Phân tích hình ảnh “Đôi bàn tay T nú” trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành  Bài làm Trong tác phẩm “Rừng xà nu” là câu chuyện kể về cuộc đời của