Đề bài: Kể lại truyện cổ tích ” Tấm Cám” theo lời nhân vật Tấm Bài làm Tôi sinh ra hẩm hiu, mẹ mất sớm, cha đi bước nước lấy mẹ kế. Người mẹ kế này sinh