Đề bài: Cảm nghĩ về bài ca dao “Đi cấy” Bài làm Trong kho tàng ca dao, tục ngữ dân gian Việt Nam có rất nhiều bài hay thể hiện tình cảm của người nông dân một