Đề bài: Nghị luận xã hội về “Hiện tượng đi ẩu” Bài làm Vấn nạn ứng xử khi tham giao thông của nước ta hiện nay đang diễn ra vô cùng phức tạp. Tình trạng kẹt xe