Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện ngụ ngôn “Đeo nhạc cho mèo “ Bài làm Truyện ngụ ngôn là nằm trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Nó thường có tính chất lưu