Đề bài: Cảm nghĩ về câu nói “Đèn nhà ai nấy rạng” Bài làm Xã hội hiện đại khiến cho con người sống ích kỷ hơn, đòi hỏi nhiều hơn và ít quan tâm tới những người