Đề bài: Tả cảnh đêm trung thu rước đèn vui chơi Bài làm Trung thu năm ngoái em đã được về quê ngoại hưởng một tết Trung Thu vô cùng ý nghĩa. Bầu trời ở quê cao