Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về “Bài học đường đời đầu tiên” trích Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài Bài làm Tô Hoài là một nhà văn tiêu biểu của nền văn học nước