Đề bài: Phân tích bài ca dao “Thân em như con hạc đầu đình, Muốn bay không cất nổi mình mà bay” Bài làm Ca dao, dân ca thường thể hiện tâm tư tình cảm của người