Đề bài: Tả lại một danh lam thắng cảnh Bài làm Trong mùa hè năm nay em được gia đình cho đi nghỉ mát tại Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng, một mảnh đất vốn được mệnh