Đề bài: Ý nghĩa tựa đề bài “Đàn ghi ta của Lor ca” của Thanh Thảo Bài làm Tác giả Thanh Thảo là một nhà thơ nổi tiếng với những phong cách độc đáo, ngôn ngữ tinh