Đề bài: Phân tích bài thơ “Đàn ghi ta của Lor ca” của Thanh Thảo Bài làm Nhà thơ Thanh Thảo là nhà thơ nổi tiếng có phong cách riêng, có cái tôi cá nhân vô cùng