Đề bài: Phân tích bài ca dao sau “Cưới nàng anh toan dẫn voi ..”- văn lớp 10 Bài làm Ca dao, tục ngữ là một loại văn học dân gian ăn sâu vào tiềm thức của