Đề bài: Tả hình dáng cụ già đang câu cá Bài làm Hôm trước trên đường đi học về nhà em có nhìn thấy một cụ già đang ngồi câu cá ở ao cá gần trường em.