Đề bài: Thuyết minh về “Con trâu”  Bài làm Hình ảnh con trâu là hình ảnh vô cùng gần gũi, quen thuộc gắn liền với người nông dân Việt Nam. Trên những cánh đồng, chúng thường thấy