Đề bài: Tưởng tưởng người con trai Lão Hạc truyện ngắn của Nam Cao trở về sau cách mạng tháng Tám 1945 sẽ như thế nào? Bài làm Tôi xa quê hương đã nhiều năm, nay mới