Đề bài: Tả con đường đến trường của em Bài làm Từ nhà em tới trường không quá xa, chỉ tầm hơn 2 km nên ngày nào em cũng đi bộ. Dọc hai bên đường có những