Đề bài: Tả cánh diều tuổi thơ  Bài làm Tuổi của em gắn liền với miền quê, đồng ruộng, nơi có những đồng lúa xanh tươi thẳng cánh cò bay, nơi có những con diều vi vu