Đề bài: Cảm nghĩ về bài ca dao “Con cò mà đi ăn đêm” Bài làm Hình ảnh con cò trong thơ ca cổ, trong ca dao dân ca Việt Nam đã là hình ảnh trở nên