Đề bài: Con chim vàng anh bị nhốt trong lồng tự kể chuyện mình Bài làm Những tai nắng đang nhẹ nhàng xuyên qua những kẽ lá vào buổi sớm mai ấm áp, khi tôi đang lim