Đề bài: Tả về cô giáo mầm non Bài làm Cho tới bây giờ khi đã là học sinh trung học cơ sở nhưng em vẫn không thể nào quên được ngày đầu tiên đi học của