Đề bài: Chứng minh câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” Bài làm Trong mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ của riêng mình và hàng ngày chúng ta đều cố gắng