Đề bài: Thuyết minh về chủ tịch Hồ Chí Minh Bài làm Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại, một danh nhân văn hóa thế giới. Người như một vị cha già