Đề bài: Giải thích bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Bài làm Ca dao, tục ngữ là những lời ru ngọt ngào gắn liền với mỗi