Đề bài: Tả chú bộ đội mà em quen biết Bài làm Nhà em mới chuyển từ thành phố về vùng nông thôn để sinh sống, bởi ông bà nội em đã già yếu. Ông bà lại