Đề bài: Phân tích bài ca dao “Chồng người đi ngược về xuôi. Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo” Bài làm Ca dao tục ngữ là kho tàng dân gian phong phú của người dân