Đề bài: Bình giảng khổ thơ:”Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội” trong bài “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi Bài làm Quê hương đất nước luôn là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của các