Đề bài: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ Tết  Bài làm Sắp đến Tết rồi, mà gia đình tôi vẫn chưa mua sắm được nhiều. Tối hôm qua tôi ngồi học bài trong nhà nghe