Đề bài: Một số bạn trẻ cho rằng: “ Trước hết là phải sống cho mình” nêu ý kiến về câu nói trên Bài làm Con người sinh ra trong xã hội đều có những sóng gió,