Đề bài: Nghị luận về câu nói “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” Bài làm Trong xã hội mà chúng ta đang sống là một xã hội được tạo nên từ nhiều cá thể khác