Đề bài: Viết một bức thư gửi bà nội của mình Bài làm Bà kính mến của cháu! Đã lâu lắm cháu không có thời gian viết thư cho bà. Bà có khỏe không ạ=? Bệnh đau