Đề bài: Đôi điều về sự nghiệp văn chương của nhà văn Nguyễn Tuân Bài làm Nguyễn Tuân quê gốc là người Hà Nội, nay thuộc phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Nguyễn Tuân sinh ra