Đề bài: Em hãy giới thiệu về một con chim bồ câu Bài làm Trong thế giới loài chim có rất nhiều vô cùng phong phú như chim ru, chim sẻ, vàng anh… Nhưng em thích nhất