Chứng minh truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao là một kiệt tác văn xuôi. Truyện ngắn “Chí Phèo” của nhà văn lớn- Nam Cao ra đời đã gây một tiếng vang lớn trên văn đàn Việt