Đề bài: Phân tích đoạn trích trong tác phẩm số phận con người của A. Sô-lô-khốp Bài làm Nhà văn Sô Lô Khốp là nhà văn nổi tiếng của người Nga, ông có những thành tựu to