Đề bài: Suy nghĩ của em về truyện “Chân, Tay, Tai , Mắt, Miệng” Bài làm Kho tàng truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam vô cùng phong phú. Nó thể hiện tâm tư