Đề bài: Viết về hình ảnh người cha thân yêu Bài làm Em sinh ra đã không được hưởng nhiều tình yêu thương của mẹ. Bởi khi em được 10 tháng tuổi thì mẹ em bị bệnh