Đề bài: Tả cây phượng vĩ trên sân trường Bài làm Trên sân trường em có rất nhiều loại cây khác nhau như cây xà cừ, cây bàng, bằng lăng…nhưng em thích nhất là cây hoa Phượng.