Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi  Bài làm Nguyễn Trãi là một nhà thơ lớn trong phong trào thơ ca cổ đại của nước ta. Ông đã để lại